De Grote Loterij

De prijzen voor de grote Loterij 2018 zijn op 4 januari 2019 getrokken.

Wilt u weten of u prijs heeft, kijk dan even op de site van de grote loterij, want daar staat de trekkingslijst.

Bedankt dat u ons heeft gesteund!!!!!!!!