Een speech (om te overtuigen) schrijven met ChatGPT [helpdesk]

Het interessante van een tekstslaaf zoals ChatGPT is dat je in je opdracht aan de chatbot een vertelstructuur of vaste opbouw voor een betoog kunt inbouwen. Zo kun je een onderwerp (‘het nut van kerncentrales’ of ‘inperking van het vliegverkeer’) laten uitwerken in een betoogstructuur. Een bekende structuur heet ‘Monroe’s Motivated Sequence’. Dit blogartikel is een vervolg op ons eerdere helpdesk-artikel over geautomatiseerd speeches schrijven met behulp van ChatGPT.

De Monroes Motivated Sequence-opbouw is in de jaren 1930 ontwikkeld – niet door Marilyn, maar door Alan H. Monroe, een professor in de psychologie aan Purdue University. Het is een klassieker, veel nagevolgd. Monroe’s Motivated Sequence is gebaseerd op het principe dat elke effectieve overtuigende boodschap vijf sleutelcomponenten moet bevatten:

aandacht trekken

een behoefte of noodzaak aangeven

de oplossing aanreiken

de haalbaarheid en voordelen visualiseren

en tot actie aanzetten.

Deze volgorde is ontworpen om de luisteraar als het ware mee te nemen op een reis, van het erkennen van een probleem tot het omarmen van een oplossing.

Voorbeeld: polder het IJsselmeer in

Ik gaf als opdracht aan ChatGPT de opdracht om de structuur van een speech voor een politieke bijeenkomst te geven met als inhoud: ‘de voordelen van het volledig inpolderen van het IJsselmeer’ volgens de structuur van Monroes Motivated Sequence.

Aandacht trekken

Begin met een krachtige uitspraak of een verrassend feit over het huidige en toekomstige landgebruik en ruimtebehoefte in Nederland.

Schets een beeld van het IJsselmeer en zijn historische en huidige betekenis voor Nederland.

Behoefte / noodzaak benoemen

Bespreek de huidige uitdagingen: ruimtegebrek voor woningbouw, landbouw, en natuurontwikkeling.

Benadruk de urgentie van het vinden van oplossingen voor deze problemen, gezien de bevolkingsgroei en klimaatverandering.

Oplossing geven

Introduceer het volledig inpolderen van het IJsselmeer als een innovatieve oplossing.

Bespreek hoe deze aanpak kan bijdragen aan het oplossen van ruimtegebrek, met voordelen zoals nieuwe woonruimte, landbouwgrond, en natuurgebieden.

Visualiseer de voordelen

Schets een levendig beeld van hoe Nederland eruit zou kunnen zien met deze extra ruimte: bloeiende gemeenschappen, duurzame landbouw, en rijke natuurgebieden.

Gebruik succesvolle voorbeelden van eerdere inpolderingsprojecten om de haalbaarheid en positieve impact te benadrukken.

Oproep tot actie

Roep op tot steun voor het project, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau.

Geef concrete stappen die het publiek kan ondernemen om bij te dragen aan het realiseren van dit visionaire project, zoals het steunen van bepaalde politieke initiatieven of deelname aan publieke discussies.

Als speechschrijver wil je een paar mooie vergelijkingen en beeldspraken. Ook die kun je uit ChatGPT halen. Voorbeeld ‘geef drie vergelijkingen en drie metaforen voor ‘inpolderen’:

Bruikbare vergelijkingen voor inpolderen in de speech

“Inpolderen is als het schilderen van een nieuw meesterwerk op een leeg canvas, waarbij elke schep aarde een penseelstreek is die bijdraagt aan een prachtig landschap van mogelijkheden en vooruitgang.”

“Het proces van inpolderen is te vergelijken met het schrijven van een nieuw hoofdstuk in een boek; het biedt ons de kans om nieuwe verhalen te creëren en vorm te geven aan onze toekomst.”

“Inpolderen is als het planten van een zaadje dat uitgroeit tot een weelderige tuin; het begint klein, maar met zorg en visie kan het transformeren tot een bron van voedsel, schoonheid en levensruimte.”

Metaforen voor inpolderen

“Inpolderen is de sleutel die de deur opent naar een nieuwe wereld van mogelijkheden, waar land en water samenkomen om nieuwe horizonten te creëren.”

“Dit project is een architect van de toekomst, zorgvuldig ontwerpend en bouwend aan een landschap dat onze dromen en ambities weerspiegelt.”

“Inpolderen is het weven van een nieuw tapijt van land, zorgvuldig en vakkundig samengesteld, waarop de voetstappen van toekomstige generaties hun weg zullen vinden.”

Andere bruikbare beeldspraken

Er zijn andere poëtische beeldspraken waarmee je de speech kunt verrijken. De taalkunde kent ook de synechdoche en de metonymie, en je kunt ChatGPT vragen om die te betrekken op ‘inpolderen’. Antwoord:

Synechdoche (een deel gebruiken om het geheel te vertegenwoordigen):

“Elke schop aarde die we verplaatsen in dit project staat voor meer dan alleen landwinning; het vertegenwoordigt een nieuwe fundering voor toekomstige generaties, een bodem waarop dromen en ambities kunnen groeien.”

“Deze dijken zijn niet zomaar barrières tegen water; ze zijn de ruggengraat van een nieuw Nederland, dragers van onze collectieve veerkracht en vooruitstrevendheid.”

Metonymie (een attribuut of iets nauw verwants gebruiken om iets anders te vertegenwoordigen):

“Door de spade in de grond te steken, openen we niet alleen de aarde, maar ook de deuren naar innovatie en duurzaamheid, waarmee we een groenere toekomst voor ons land graven.”

“Elke meter gewonnen land van het IJsselmeer is een bladzijde in het nieuwe verhaal van onze natie, een verhaal dat geschreven wordt met vastberadenheid en visie.”

Je kunt op deze manier als schrijver suggesties krijgen om je speechtekst mooier te maken. Een betoog met prachtige vergelijkingen versterkt de overtuigingswaarde.

Dit is het slotdeel van een tweeluik over het gebruik van ChatGPT voor speeches. Deel 1 publiceerde ik vorige week. Een uitgebreider Amerikaans drieluik (dat voorbeeld en inspiratie was voor dit verhaal) is hier te vinden.